header
Comp/Arr/DirigentWERNER VAN CLEEMPUT werd op 14 juli 1930 te Sint Niklaas, België geboren. Hij studeerde aan de muziekacademie van zijn geboortestad en volgde cursussen aan de Halewynstichting te Antwerpen; zo kreeg hij o.m. onderricht van Albert Delvaux en Nini Bulterys. Aan het IPEM te Gent volgde hij een cursus Psycho-akoestica en electronische muziek. Van beroep is hij werkzaam als ambtenaar, alhoewel hij het diploma behaalde om muziekleraar in het dagonderwijs te worden. Als componist is Van Cleemput echter volledig autodidact. In 1972 trad hij voor het eerst naar buiten als componist en sindsdien worden zijn composities regelmatig bekroond bij allerhande compositieprijzen. Zo kreeg hij o.m. de August de Boeck Prijs voor een cantate, de Prijs van de Provincie Luik voor een balletsuite voor symfonisch orkest, de SABAM Prijs voor zijn strijkkwartet 'Children's Portraits', de Irène Fuerison Prijs van de Franstalige Koninklijke Academie van België voor zijn 'Suite voor Pieter Breugel'en een Prijs van de stad Mechelen voor een Beiaardcompositie. In 1973 werd Van Cleemput verzocht voor harmonieorkest te componeren (o.m. Vic Legley wees hem die richting aan). Zo werd datzelfde jaar zijn suite 'Music Hall' door de Muziekkapel van de Belgische Zeemacht in Oostende gecreëerd. In 1975 kreeg hij een compositieopdracht van de Belgische Radio BRT3; het werk 'D'Ar Penn Ar Bed', een Bretonse suite voor groot harmonieorkest, werd gecreëerd door de Muziekkapel van de Belgische Rijkswacht. Weldra ontpopte Van Cleemput zich tot een ware specialist in het genre. Op dit vlak kaapte hij talrijke internationale prijzen in de wacht en zorgde tevens voor een permanente Belgische aanwezigheid in de blaasmuziekwereld ver over de landsgrenzen heen. Een greep uit zijn palmares zegt voldoende: Laureaat van de gekende compositiewedstrijd van Hilvarenbeek (1976 en 1978), 1ste Prijs van de Bund Deutscher Blasmusikverbände in Karlsruhe in 1980, 1ste Prijs van de ERU (Europese Radio-Unie) te Genève in 1982, en tweemaal een 1ste Prijs bij de Internationale Compositiewedstrijd van Le Havre (1982 en 1985). Sinds jaren is Van Cleemput een zeer gewaardeerd jurylid bij allerlei hafabratornooien overal in België; zijn optredens bij diverse jongerenweekends brachten hem de waardering van de musicerende jeugd. Werner Van Cleemput heeft zich vooral tot doel gesteld kwaliteitsvolle muziek voor amateursorkesten te schrijven, wat zijn composities niet steeds toegankelijk maakt voor een doorsnee amateursorkest. Daar hij noch dissonantie noch een dichte harmonische schrijfwijze schuwt, vereisen zijn composities meestal extra aandacht voor wat de toonvorming betreft. In zijn werken zijn alle partijen belangrijk, daarom vereisen zij ook enerzijds een ernstig werkend orkest, met voltallige repetities, en anderzijds de bereidheid om een vernieuwend en afwijkend klankbeeld te aanvaarden. Bijgevolg zijn geen twee partijen aan elkaar gelijk zodat de componist met alle instrumenten een hele waaier bestrijkt in de aanwending van het blaasorkest als klankbron. Zo wisten de composities Van Cleemput een aparte en erg gewaardeerde plaats in het internationale Hafabra repertoire te veroveren.

Gerelateerde items

Werner van Cleemput - arranger (0 items)
Werner van Cleemput - books (0 items)
Werner van Cleemput - cd's (0 items)
Werner van Cleemput - composer (14 items)
closer
© 2018 Molenaar Edition B.V. Alle rechten voorbehoudenHelp / Contact
Molenaar Edition
HOME  |  BLADMUZIEK  |  CD's  |  BOEKEN  |  ACCESSOIRES  |  INFORMATIE  |  NIEUWSBRIEF