Bayerische Defileermars

Door Ad Scherzer Willy Hautvast type 23 en thema Marches

Adolf Scherzer was kapelmeester bij het 7de Beierse Infanterieregiment te Ingolstadt van 1849 tot 1864. Zijn Bayerischer Defiliermarsch die uit het begin van de tweede helft van de negentiende eeuw dateert, is één van de populairste Duitse militaire marsen. Vooral de fanfareachtige trompetpassages die met chromatische houtblazerstrekjes dialogeren geven aan deze plechtstatige mars een eigen origineel karakter. Dankzij dit knappe hafa-arrangement van Willy Hautvast is deze legendarische mars weer ter beschikking van onze muziekverenigingen.

Composer
Ad Scherzer
Arranger
Willy Hautvast
Series
23
Theme
Marches
Complete set: 45.16
Score: 11.54
Article number: 015647020
Difficulty: 3
Duration: 167
Available: yes