Missa Solemnis

Door Serge Lancen type 25 en thema Sacred Music/Solo and Band/Arrangements of Classical Compositions

De MISSA SOLEMNIS is opgedragen aan Z.H. Paus Johannes-Paulus II, als getuigenis van de diepe en eerbiedige bewondering die Serge Lancen voor de Kerkvader heeft. Dit werk werd in 1986 voor twee zangsolisten: een sopraan en een baryton-Martin (hoge bariton), gemengd koor, harp (ad libitum) en harmonieorkest of orgel gecomponeerd. De delen zijn: INTROIT - KYRIE - GLORIA - OFFERTORIUM - SANCTUS - PATER NOSTER - AGNUS DEI - COMMUNIO - DEO GRATIAS- en als finale, een ALLELUIA. Over deze Mis schrijft Lancen: 'Het belangrijkste aspect van de mis is het loven van en offeren aan God en daarom vond ik het gepast om de thema's van Sanctus en Offertorium bij het Introïtus te gebruiken. Verder leek het me logisch dat het begin van de thema's van het Kyrie en Agnus Dei op elkaar zouden gaan lijken aangezien het de twee momenten zijn waarop God aanroepen wordt. Het werk eindigt met een briljant Alleluia waarin ik een kort citaat in het Sanctus verwerkt heb.' Deze mis werd op 27 mei 1989 in de Onze Lieve Vrouw Basiliek in Maastricht voor het eerst opgevoerd tijdens een misviering opgedragen door de bisschop Mgr. Castermans, n.a.v. de vijftigste verjaardag van de RK Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. Uitvoerders waren de Koninklijke Harmonie van Thorn, het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Jozef uit Mariarade-Hoensbroek, het Gemengd Zangkoor Beeker Koorzang Vereniging uit Beek, de sopraan Carla Schroyen en de bariton Har Poels. Het geheel stond onder de leiding van Jan Cober. De Missa Solemnis is een afwisseling van ingetogen, soms indrukwekkende, orkestpassages, met engelachtige koorklanken en piteitsvolle zang van beide solisten. Wellicht is dit niet wat we gewend zijn van Serge Lancen te horen, maar toch blijft hij zijn eigen stijl ook hier trouw. Het werk kan gerust als romantisch bestempeld worden, wat niet belet dat het toch eigentijds of liever 'van alle tijden' is. De instrumentatie is zeer rijk en vooral het typische kleurenpalet van Lancen geeft een speciaal cachet aan de orkestratie. Deze Latijnse mis ligt in de lijn van de grote Rooms-Katholieke Missen die in de loop van de voorbije eeuwen door diverse grote componisten geschreven werden.

Composer
Serge Lancen
Arranger
Series
25
Theme
Sacred Music/Solo and Band/Arrangements of Classical Compositions
Complete set: 254.49
Score: 38.75
Article number: 011964110
Difficulty: 5
Duration: 2230
Available: yes