Seven Wonders of the Ancient World

Part I, II, III and IV

In de Oudheid werden de zeven toenmalige mooiste monumenten 'De Zeven Wereldwonderen' genoemd. In zijn eerste symfonie 'The Seven Wonders of the Ancient World' schildert de Nederlandse componist Alex Poelman een muzikaal portret van deze zeven 'wonderen'. De symfonie is magistraal en rijkelijk georkestreerd en beeldt zowel de kracht die de grote rijken van de Oudheid uitstraalden als de pracht van de mooiste gebouwen en kunstwerken uit, terwijl de verleidelijke Oosterse charme en de geheimzinnige exotische sfeer evenmin ontbreken.

Alex Poelman (Arnhem, 1981) studeerde informatica aan de Universiteit Twente en speelt hoorn in diverse harmonieorkesten. Onder begeleiding van David Rowland schreef hij zijn eerste compositie voor harmonieorkest 'Volcano'. Na zijn eerste werk voor harmonieorkest volgden: 'Theseus', 'Symphony 1: The Seven Wonders of the Ancient World', 'D-Day' en 'Aquila Chrysaeto'. Op 28 mei 2004 ging zijn 1ste symfonie in première in het muziekcentrum van Enschede. Een jaar later werd deze symfonie door de KMKJWF (Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso) onder de leiding van Norbert Nozy op CD gezet.

I. DE TEMPEL VAN ARTEMISDe Griekse godin Artemis, dochter van Zeus en Leto en tweelingzus van Apollo was de Godin van de Jacht en werd vooral in Arcadië vereerd. In de stad Ephese, een Ionische kolonie in Klein Azië, bouwde men een prachtige tempel ter ere van Artemis, die in 356 v. Chr. Door Herostratos in brand werd gestoken en later opnieuw heropgebouwd.

II. DE PIRAMIDE VAN CHEOPS Cheops, de tweede farao van de vierde dynastie van het Oude Egypte (3de eeuw v.Chr.) liet de grote piramide van Gizeh op de linkeroever van de Nijl bouwen. De technische volmaaktheid en de reusachtige afmetingen van dit prachtige bouwwerk, dat 137 m hoog is, werden nooit geëvenaard. Het is het enige van de 'Zeven Wonderen' dat nu nog intact bewaard gebleven is.

III. Het Beeld van Zeus te Olympia. Zeus, zoon van Kronos en Rhea, was de oppergod van het Griekse pantheon en volgens Homeros 'de vader van de goden en van de mensen'. Hij was de God van het hemelse licht die ook de fysische fenomenen beheerste. In de Griekse stad Olympia, bakermat van de Olympische Spelen, stond een prachtig beeld van Zeus Olympos dat rond 433 v.Chr. Door de grote Atheense beeldhouwer (ca 490 – ca 430 v.Chr.) gebeeldhouwd werd. Het werd als het mooiste beeld uit de Griekse Oudheid beschouwd.

IV. HET PRAALGRAF VAN MAUSOLOS TE HALICARNASSOS Halikarnassos (het huidige Bodrum in Turkije) was de hoofdstad van Klein Azië; toen koning Mausolos overleed, liet zijn vrouw Artemisa een reusachtig grafmonument (Mausoleum) voor haar overleden echtgenoot optrekken.

Composer
Alex Poelman
Arranger
Series
24
Instrumentation
1 Full Score - 1 Piccolo - 4 Flute I - 4 Flute II - 1 Oboe I - 1 Oboe II - 1 English Horn - 1 Bassoon I - 1 Bassoon II - 1 Clarinet Eb - 5 Clarinet I - 5 Clarinet II - 5 Clarinet III - 1 Bass Clarinet - 2 Alto Saxophone I - 2 Alto Saxophone II - 1 Tenor Saxophone I - 1 Tenor Saxophone II - 1 Baritone Saxophone - 2 Trumpet I - 2 Trumpet II - 2 Trumpet III - 2 Trumpet IV - 1 Horn I Eb - 1 Horn I F - 1 Horn II Eb - 1 Horn II F - 1 Horn III Eb - 1 Horn III F - 1 Horn IV Eb - 1 Horn IV F - 2 Trombone I C - 1 Trombone I Bb (TC) - 1 Trombone I Bb (BC) - 2 Trombone II C - 1 Trombone II Bb (TC) - 1 Trombone II Bb (BC) - 2 Trombone III C - 1 Trombone III Bb (TC) - 1 Trombone III Bb (BC) - 2 Trombone IV C - 1 Trombone IV Bb (TC) - 1 Trombone IV Bb (BC) - 1 Euphonium C - 1 Euphonium Bb (BC) - 1 Euphonium Bb (TC) - 1 Euphonium II C - 1 Euphonium II Bb (BC) - 1 Euphonium II Bb (TC) - 1 Euphonium III C - 1 Euphonium III Bb (BC) - 1 Euphonium III Bb (TC) - 2 Bas Bb (TC) - 2 Bas Bb (BC) - 2 Bas Eb (TC) - 2 Bas Eb (BC) - 4 Tuba C - 1 Stringbass - 1 Cello - 3 Percussion - 1 Mallets - 1 Timpani
Theme
Original Compositions
Complete set: 290.84
Score: 58.17
Article number: 012792100
Level: 6
Duration: 1258
Available: yes

Share mail , facebook, twitter
View Pdf
Youtube Youtube