Als de Heiland zal verschijnen

Solo met gemengd koor

Een lovende solo met gemengd koor. Als de Heiland zal verschijnen. Als de Heiland zal verschijnen in glorie op aard' met Zijn Kind'ren en de Zijnen om zich heengeschaard. O dan zullen zij juichen rond Christus'troon 'Heren lof dan vermelden, zo heerlijk en schoon. Als het Lam Gods op de wolken van zuid en van noord zal verzaam'len uit de volken wie Hem toebehoort. O mijn ziele, blijf dan waken en wachten op hem, want dat tijdstip zal snel nake, ja, let op Zijn stem.

Composer
Martin Zonnenberg
Arranger
Series
30
Instrumentation
25 Koor
Theme
Sacred Music
Complete set: 13.67
Score:
Article number: 131422020
Level: 2
Duration: 150
Available: yes

Share mail , facebook, twitter
View Pdf
Youtube Youtube