The Goodbye

Part 2 from Global Reunion

We varen op de oceaan met koppige, hardwerkende maar sentimentele Vlaamse vissers naar de Noordelijke streken van de Atlantische Oceaan. Een matroos verlaat vrouw of vriendin zonder te weten als hij ooit terugkomt. Ze zoeken rijke visbanken rond IJsland. Dit droevige lied (waarvan het eerste vers als volgt luidt: De wind die waait vanuit het Oosten, o mijn geliefde, zal niet eeuwig waaien) is een solo voor bugel met begeleiding van de volledige kopersectie. Tenorhoorns, bariton hoorns en eufoniums weven in een contrapuntische vorm een melodie rond de solist. De warmte van deze saxhoorngroep wordt gekleurd door enkele akkoorden van de trombones en een virtuoze marimbapartij.

Composer
Paul Voet
Arranger
Series
43
Instrumentation
0 Full Score A3 - 1 Full Score - 8 Flute - 2 Oboe - 1 English Horn - 2 Bassoon - 1 Clarinet Eb - 5 Clarinet I - 10 Clarinet II + III - 1 Bass Clarinet - 2 Alto Saxophone I - 2 Alto Saxophone II - 1 Tenor Saxophone I - 1 Tenor Saxophone II - 1 Baritone Saxophone - 2 Bas Bb (TC) - 2 Bas Bb (BC) - 2 Bas Eb (TC) - 2 Bas Eb (BC) - 4 Tuba C - 1 Percussion I - 1 Marimba
Theme
Original Compositions
Complete set: 62.42
Score: 13.79
Article number: 012861060
Level: 3
Duration:
Available: yes

Share mail , facebook, twitter
View Pdf
Youtube Youtube