Song of Freedom

Door Manfred Schneider type 43 en thema Slow Movements/Celebration/festival/Mourning/Original Compositions

Manfred Schneider (1953) is sinds 1972 muzikant bij het Heeresmusikkorps 300 in Koblenz. Bij Molenaar Edition verschenen reeds de ouverture 'Upside Down' en de ritmische studie 'Rock and Go'. Ditmaal gaat het om een leuke slowmelodie, die overgaat in een

Composer
Manfred Schneider
Arranger
Series
43
Theme
Slow Movements/Celebration/festival/Mourning/Original Compositions
Complete set: 72.25
Score: 15.06
Article number: 022255040
Difficulty: 2
Duration: 361
Available: yes