Royal Jubilee

75-Jr K.N.F

Door Henk van Lijnschooten type 23 en thema Marches/Celebration/festival/Mourning

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen kreeg Henk van Lijnschooten de opdracht een feestmars te componeren. De belangrijkste voorwaarde die hierbij aan de componist werd gesteld, was dat deze mars door orkesten van alle niveaus moest kunnen worden uitgevoerd. Alle bijna 1000 bij de KNF aangesloten orkesten zijn inmiddels in het bezit van de mars Royal Jubilee. Uit tal van positieve reacties blijkt dat het hier niet uitsluitend gaat om een gelegenheidscompositie, maar om een mars van blijvende waarde, die uitstekend geschikt is om bij feestelijke en plechtige gebeurtenissen uit te voeren. Royal Jubilee is gebaseerd op Nederlandse motieven. Het eerste deel wordt beheerst door het beginmotief van het Nederlanse volkslied Het Wilhelmus. Dat het nu in marstempo klinkt is geen toeval, het huidige volkslied vindt namelijk zijn oorsprong in een 17de eeuws marslied. Pas later ging men er toe over het Wilhelmus in een gedragen tempo uit te voeren. Het tweede gedeelte (trio) is plechtig van karakter terwijl aan het slot daarvan een fragment doorklinkt van Wier Neerlands bloed door de aderen vloeit. Een lied dat enige tijd het officiele volkslied van Nederland is geweest maar thans in de vergetelheid is geraakt. De instrumentatie van Royal Jubilee is geschikt voor alle bezettingen van blaasorkesten, ad libitum kan worden meegewerkt door een tamboerkorps.

Composer
Henk van Lijnschooten
Arranger
Series
23
Theme
Marches/Celebration/festival/Mourning
Complete set: 45.16
Score: 11.54
Article number: 025587020
Difficulty: 3
Duration: 168
Available: yes