Om Christus' wil zijn wij verblijd

Gezang 101

Een prachtig Middeleeuws lied uit Hannover in een fraaie zetting van Feike van Tuinen. Voor gebruik als wisselzang in de eredienst. 1. Om Christus’wil zijn wij verblijd. Hij heeft in alle menslijkheid een zoon die naar zijn vader aardt God in het vlees geopenbaard. 2. Looft Hem, die van de Geest ontving voor altijd zijn rechtvaardiging, De Geest, die Hem herleven doet in mensen, menslijk vlees en bloed. 3. Hij die, ontheven hemelhoog, te stralend voor het menslijk oog, aan de engelen verschenen is in 't licht van zijn verrijzenis. 4. Hij is aanwezig in het woord, dat wordt gepredikt en gehoord in heel de wereld en geloofd, en dat ons zegent hoofd voor hoofd. 5. Om Christ' wil zijn wij verblijd, die inging in Gods heerlijkheid en voor Gods ogen, stralend schoon is wat wij zullen, de Zoon.

Composer
Feike van Tuinen
Arranger
Series
30
Instrumentation
25 Koor
Theme
Sacred Music
Complete set: 18.54
Score:
Article number: 161475030
Level: 2
Duration: 120
Available: yes

Share mail , facebook, twitter
View Pdf
Youtube Youtube