Wees Wellekom, Immanuel

Gezang 148

Door Phillip Nicolai Henk van Belcum type 30 en thema Sacred Music

De fraaie melodie van Philipp Nicolai hier in een bewerking in 'oude stijl'. Een aanwinst voor de SAB koren. 1. Wees wellekom, Immanuël, in vlees en bloed ons metgezel, ons Heiland en behoeder! Wees wellekom, o Godes Zoon, die komt van uit uws Vaders troon, ons aller Heer en broeder! Refrein: Welkom, welkom, die ons harten, onze smarten komt genezen, welkom moet ons Jezus wezen! 2. Uw heerlijkheid en godlijk licht wordt nu vertoond voor ons gezicht met al zijn gulden klaarheid; de vaadren zagen dit van ver als in de nacht een morgenster, nu schijnt de zon in waarheid. (Refrein) 3. O welkom, die ons vlees en bloed hergeven komt uw eeuwig goed en draagt der wereld zonden, om onzentwil in schamelheid, zeer arm in hooi en krib geleid, in doeken teer gewonden. (Refrein)

Composer
Phillip Nicolai
Arranger
Henk van Belcum
Series
30
Theme
Sacred Music
Complete set: 37.81
Score:
Article number: 161481030
Difficulty: 2
Duration: 180
Available: yes