Kyrie and Gloria

Gezang 169

Door Hans Leo Hassler Henk van Belcum type 30 en thema Sacred Music

Als basis voor dit Kyrie en Gloria gebruikte Henk van Belcum het lied 'Zingt nu de Heer, stemt allen in' (Gezang 169 *) in een zetting van Hans Leo Hassler. Dit lied kan in de eredienst als wisselzang met de gemeente gezongen worden als glorialied. Voorafgegaan door het Kyrie. 1. Zingt nu de Heer, stemt allen in met ons die God lofzingen, Want Hij deed ons van het begin verrukkelijke dingen. Hij heeft het menselijk geslacht in 't licht geroepen en bedacht met louter zegeningen. 5. Heer Jezus, die ons hebt bezocht, Gij opgang uit de hoge, die onze ziel hebt vrijgekocht, dat zij U dienen moge, Gij herder die 't verloorne zoekt, de hemel heeft ons niet vervloekt: God is om ons bewogen. 6. Zingt dan de Heer, stemt allen in met ons die God lofzingen: Hij schiep ons voor een nieuw begin, hoeveel wij ook misdreven. Hij riep ons uit de nacht in 't licht van zijn genadig aangezicht. In Christus is ons leven! Teksdichter: Ad den Besten

Composer
Hans Leo Hassler
Arranger
Henk van Belcum
Series
30
Theme
Sacred Music
Complete set: 18.54
Score:
Article number: 161485030
Difficulty: 2
Duration: 120
Available: yes