Boule de Feu Opus 11

Door Jos Hanniken type 43 en thema Original Compositions

Boule de Feu is eerder een uitgesproken muzikale compositite, dan de vertolking van een op voorhand opgesteld programma, niettegenstaande de titel en het speciale karakter van het stuk. Het is min of meer een openingsstuk, waarvan uiteindelijk de klassieke vorm gewaardeerd wordt.
De tegenstrijdige karakters van de veschillende thema's geven natuurlijk een sterke dramatiserende gevoelssfeer aan. Vast en zeker wer de componist van Boule de Feu geïnspireerd bij het zien van de ruïnes van een stad, die tijdens de oorlog 1940-1945 herhaaldelijk met phosphorbommen bestookt werd.
De trillers en de snelle trekken geven het vuur weer, terwijl het thema B (Engelse hoorn) de droefheid en de veslagenheid beschrijft van die mensen, die tijdens de luchtaanvallen hun dierbaasten en hun eigendommen, die tenslotte hun grootste geluk en rijkdom uitmaakten, zien verloren gaan.
Dit geluk schijnt hen voor altijd verloren, want de minste sprankel hoop wordt telkens verzwolgen door sterke, snijdende, dissonante accorden, die als het ware de slagen van een onverzoenlijk lot aanduiden, dat neerkomt op de vervloekte stad.
Nochtans dien alle overdrijving uitgeschakeld te worden, want Boule de Feu blijft loutere muziek en deze omschrijving dien slechts om de algemene sfeer weer te geven, waarin dit werk gecomponeerd werd.

Composer
Jos Hanniken
Arranger
Series
43
Theme
Original Compositions
Complete set: 166.80
Score: 26.57
Article number: 010254080
Difficulty: 6
Duration: 649
Available: yes