Concerto for Bass Clarinet and Band

Door Kees Vlak type 21 en thema Solo and Band

Dit concerto voor basklarinet is het meest ambitieuze werk van Kees Vlak. Voor hij dit werk componeerde, heeft hij urenlang naar een begaafd basklarinettist geluisterd. Zo ontdekte hij dat het instrument een omvang van vijf octaven heeft en dat het ook lichter aanspeelt dan de gewone Bes klarinet. Tenslotte werd hij vooral door de mooie unieke klankkleur in het hoge register bekoord. Al deze elementen speelden een rol bij het tot stand komen van dit concerto. De cadens eist wel een grote vaardigheid en kunstzinnig-heid van de solist. Deel 1. werd in strenge sonate-vorm gecomponeerd en bevat de fijne cadens. Deel 2. werd in liedvorm gecomponeerd. Deel 3. werd als een scherzo opgevat, zij het met talrijke mutaties. Zo vangt de herhaling met het tweede thema aan, terwijl het eerste thema het werk opnieuw afsluit.

Composer
Kees Vlak
Arranger
Series
21
Theme
Solo and Band
Complete set: 254.49
Score: 37.56
Article number: 011872110
Difficulty: 6
Duration: 1230
Available: yes