Concerto for Bass Clarinet and Band

Dit concerto voor basklarinet is het meest ambitieuze werk van Kees Vlak. Voor hij dit werk componeerde, heeft hij urenlang naar een begaafd basklarinettist geluisterd. Zo ontdekte hij dat het instrument een omvang van vijf octaven heeft en dat het ook lichter aanspeelt dan de gewone Bes klarinet. Tenslotte werd hij vooral door de mooie unieke klankkleur in het hoge register bekoord. Al deze elementen speelden een rol bij het tot stand komen van dit concerto. De cadens eist wel een grote vaardigheid en kunstzinnig-heid van de solist. Deel 1. werd in strenge sonate-vorm gecomponeerd en bevat de fijne cadens. Deel 2. werd in liedvorm gecomponeerd. Deel 3. werd als een scherzo opgevat, zij het met talrijke mutaties. Zo vangt de herhaling met het tweede thema aan, terwijl het eerste thema het werk opnieuw afsluit.

Composer
Kees Vlak
Arranger
Series
21
Instrumentation
0 Full Score A3 - 1 Full Score - 1 Solo Instr. Bb (TC) - 1 Piccolo - 3 Flute I - 3 Flute II - 3 Flute III - 1 Oboe I - 1 Oboe II - 1 English Horn - 1 Bassoon I - 1 Bassoon II - 1 Clarinet Eb - 5 Clarinet I - 5 Clarinet II - 5 Clarinet III - 1 Alto Clarinet Eb - 1 Bass Clarinet - 1 Contrabass Clarinet - 4 Alto Saxophone I + II - 2 Tenor Saxophone - 1 Baritone Saxophone - 3 Trumpet I - 3 Trumpet II - 3 Trumpet III - 1 Horn I Eb - 1 Horn I F - 1 Horn II Eb - 1 Horn II F - 1 Horn III Eb - 1 Horn III F - 1 Horn IV Eb - 1 Horn IV F - 2 Trombone I C - 1 Trombone I Bb (TC) - 1 Trombone I Bb (BC) - 2 Trombone II C - 1 Trombone II Bb (TC) - 1 Trombone II Bb (BC) - 2 Trombone III C - 1 Trombone III Bb (TC) - 1 Trombone III Bb (BC) - 2 Baritone C - 2 Baritone Bb (BC) - 4 Baritone Bb (TC) - 2 Bas Bb (TC) - 2 Bas Bb (BC) - 2 Bas Eb (TC) - 2 Bas Eb (BC) - 4 Tuba C - 1 Stringbass - 1 Harp - 2 Percussion I - 2 Percussion II - 1 Timpani
Theme
Solo and Band
Complete set: 254.49
Score: 37.56
Article number: 011872110
Level: 6
Duration: 1230
Available: yes

Share mail , facebook, twitter
View Pdf
Youtube Youtube