Dance Suite

Dit werk werd geschreven volgens een traditie die ontstond op het einde van de zeventiende eeuw: het scheppen van een muzikaal geheel door het gebruik van een opeenvolging van dansbewegingen, liefst naar een climax toe. Deze werkwijze kan reedsw bij Corelli ontwaard worden, maar ment treft ze ook aan bij componisten van de zogeheten School van Mannheim, ook bij Mozart, bij Brahms en ook nog later. De meeste klassieke symphonieën hebben hun oorsprong aan deze traditie te danken. Elk van de drie delen van deze Dance Suite bevat thema’s en motieve die op duidelijk herkenbare danspatronen gebaseerd zijn, zij zijn eerder traditioneel en duidelijk tonaal. Het eerste deel is een mengsel van mars- en gavotte-elementen, die als variatie op één enkel hoofdthema voorkomen. Het tempo is levendig en de sterk geaccentueerde maten van vier zorgen als het ware voor een stuwende drijfkracht. Dit effect word dan weer vaak tegengegaan door onverwachtse syncopen en verrassendemodulaties. Hierna volgt een uitgewerkte ontwikkeling die met een laatste aanwending van het thema voor een soort samenvatting zorgt. Als contrast met het eerste deel is de tweede beweging een lieftallige, bevallig golvende dans met twee vaste tijden in elke maat. Hier zijn er twee thema’s: het ene ritmisch, het andere lyrisch. Het tweede thema gebruikt steeds het eerste als begeleiding, net zoals een zanger een gitaar gebruikt. Beide thema’s ondergaan diverse modulaties alvorens tot de originele toonaard terug te keren. Ritme en melodie zijn duidelijk Spaans getint. De finale is een vlug rondo in 6/8 waarvan het thema een tarantella is. Deze wordt afgewisseld met een onverstoorbaar landelijk thema in 2/4. Het hoofdthema wordt toch onder verschillende vermommingen, zelfs in een Latijns-Amerikaanse parodie, herhaald. De orkestratie wordt steeds maar ingewikkelder en opwindender naarmate de beweging vordert; het werk eindigt met een coda dat het rondothema tot volle ontplooing laat komen. Joseph Horovitz schreef over Dance Suite: “De meeste melodieën en ritmes uit deze danssuite had ik reeds sinds jaren in mijn hoofd, namelijk reeds toen ik dirigent bij een balletgezelschap was en zowat zestien grote partituren voor ballet componeerde. Sommige ideeën had ik opgeschreven, andere bleven in mijn gedachten of zelfs in mijn dromen! De compositie van dit werk gaf mij de kans om tussen deze halfbewuste bronnen op speurtocht te gaan en de vruchten van mijn ontdekkingstochten aan het repertoire van het harmonieorkest toe te voegen.”

Composer
Joseph Horovitz
Arranger
Series
43
Instrumentation
0 Full Score A3 - 1 Full Score - 1 Various I - 1 Piccolo - 8 Flute - 2 Oboe - 2 Bassoon - 1 Clarinet Eb - 4 Clarinet I - 4 Clarinet II - 4 Clarinet III - 1 Bass Clarinet - 2 Alto Saxophone I - 2 Alto Saxophone II - 2 Tenor Saxophone - 1 Baritone Saxophone - 2 Cornet I - 2 Cornet II - 2 Cornet III - 2 Horn I + II Eb - 2 Horn I + II F - 2 Horn III + IV Eb - 2 Horn III + IV F - 2 Trombone I C - 1 Trombone I Bb (TC) - 1 Trombone I Bb (BC) - 2 Trombone II C - 1 Trombone II Bb (TC) - 1 Trombone II Bb (BC) - 2 Trombone III C - 1 Trombone III Bb (TC) - 1 Trombone III Bb (BC) - 2 Baritone C - 2 Baritone Bb (BC) - 2 Baritone Bb (TC) - 2 Bas Bb (TC) - 2 Bas Bb (BC) - 2 Bas Eb (TC) - 2 Bas Eb (BC) - 4 Tuba C - 1 Stringbass - 1 Harp - 1 Percussion I - 1 Percussion II - 1 Percussion III - 1 Timpani
Theme
Original Compositions
Complete set: 254.49
Score: 37.56
Article number: 012159110
Level: 6
Duration: 797
Available: yes

Share mail , facebook, twitter
View Pdf
Youtube Youtube