Remerciements

Door Serge Lancen type 43 en thema Solo and Band/Original Compositions

'Remerciements' (Dankzeggingen) is de vierde religieuze compositie van Serge Lancen. Het is een dankgebed en een loflied, piëteitsvol aan God opgedragen. Omdat hij gelukkig is hier op aarde te mogen vertoeven, vertolkt de componist dit geluk in zijn muzikale taal, begeleid door een tekst die onze schepper looft. Het werk is geschreven voor harmonieorkest. De tekst is ontleend aan of geïnspireerd door Psalmen en gebeden. Deze tekst kan in alle talen voorgedragen worden of in het Frans gezongen worden door een bariton of een mezzo-sopraan met harp- of orgelbegeleiding. Het thema van het 'Kruisteken' wordt twaalf keer gehoord. Het werk bestaat uit vijf bewegingen: het eerste deel is een oproep tot gebed. Het tweede deel is een dankzegging aan God. Dit deel is de herneming van een deel uit het 'Poème Oecuménique' (1975) waar het door een sopraan met begeleiding van symfonieorkest gebracht werd. Hier is dit thema uitsluitend aan het harmonieorkest toevertrouwd. Het derde deel is een lofbetuiging aan God die het liturgisch thema 'Benedicamus Domino' gebruikt, dat blijkbaar zijn oorsprong in de 10de eeuw heeft. Dit thema wordt ook in de introductie gebruikt. Het vierde deel is ernstig en ontroerend en is een smeekbede voor allen die ons liefgehad hebben maar ons reeds verlaten hebben. De finale is een verheer-lijking van God. Hallelujah!

Composer
Serge Lancen
Arranger
Series
43
Theme
Solo and Band/Original Compositions
Complete set: 220.54
Score: 33.31
Article number: 012319100
Difficulty: 4
Duration: 2045
Available: yes