Suite Acadienne

1. La belle Françoise. Dit lied vertelt de geschiedenis van de beeldschone Françoise die het bezoek krijgt van haar minnaar voor diens vertrek. Ze helpt hem met de voorbereidselen van de reis en zij hebben een laatste gesprek aan de voet van de rots, waar zij elkaar steeds ontmoetten. De volgende dag, wanneer hij de haven verlaten heeft, hoort hij klokken luiden. Het zijn de doodsklokken die Françoise naar het kerkhof begeleiden. 2. Le Prince Eugène. Er bestaan tenminste twee versies van dit lied en beide zijn hier terug te vinden. Het lied vertelt over prins Eugène die, op weg naar Parijs, twintig van zijn meest verwoede vijanden ontmoet. Hij slaagt erin om er veertien te doden vooraleer zijn zwaard breekt. Hij vraagt zijn page een ander zwaard te halen maar de jongen is al te zeer bevreesd voor zijn eigen leven. Dan vraagt de prins hem om zijn vrouw te zeggen dat zij voor zijn zoon moet zorgen die 'wraak zal nemen door een kaars aan te steken in Parijs'. 3. Pinson et Cendrouille. Dit lied gaat over het huwelijk van twee niet nader omschreven dieren die niets bezitten om het huwelijksfeest voor te bereiden en dus de hulp van andere dieren moeten inroepen. Maar als de rat met een viool komt aanzetten wordt hij de laan uitgestuurd. 4. Le Départ de l'Amant (Het vertrek van de minnaar). Ook van dit lied zijn tenminste twee versies bekend en beide zijn hier verwerkt. Het is één van de vele liederen handelend over een afscheid en het is van Canadese oorsprong. De minnaar wordt gewaarschuwd voor de charmes van de mooie canadese meisjes die de Franse Canadezen uit Québec 'canadiennes' noemen. 'Blijf mij trouw en bewaar mij jouw hart. Wanneer ik terugkeer van mijn reis zal ik jou gelukkig maken'. 5. Le Remède à son Talon.(Het hulpmiddel voor haar hiel). Zoals zoveel kinderliedjes is dit liedje eigenlijk nonsens. Marguerite heeft moeilijkheden met de hiel van haar schoen en vraagt hulp aan haar moeder. Moeder suggereert allerlei zoals een ui (die is te rond), een tomaat (die is te plat) enz... Uiteindelijk lijkt een vrijgezel de beste oplossing.

Composer
Bernhard Bogisch
Arranger
Series
43
Instrumentation
0 Full Score A3 - 1 Full Score - 1 Piccolo - 8 Flute - 2 Oboe - 2 Bassoon - 4 Clarinet Solo - 4 Clarinet I - 4 Clarinet II - 4 Clarinet III - 1 Alto Clarinet Eb - 1 Bass Clarinet - 4 Alto Saxophone - 2 Tenor Saxophone - 1 Baritone Saxophone - 3 Trumpet I - 3 Trumpet II - 3 Trumpet III - 2 Horn I + II Eb - 2 Horn I + II F - 2 Horn III + IV Eb - 2 Horn III + IV F - 1 Tenorhorn I - 2 Trombone I C - 1 Trombone I Bb (TC) - 1 Trombone I Bb (BC) - 2 Trombone II C - 1 Trombone II Bb (TC) - 1 Trombone II Bb (BC) - 2 Trombone III C - 1 Trombone III Bb (TC) - 1 Trombone III Bb (BC) - 2 Baritone C - 2 Baritone Bb (BC) - 4 Baritone Bb (TC) - 2 Bas Bb (TC) - 2 Bas Bb (BC) - 2 Bas Eb (TC) - 2 Bas Eb (BC) - 4 Tuba C - 4 Stringbass - 3 Percussion - 1 Timpani
Theme
Original Compositions
Complete set: 189.09
Score: 29.38
Article number: 012338090
Level: 3
Duration: 879
Available: yes

Share mail , facebook, twitter
View Pdf
Youtube Youtube