Anacreon Ouverture

Door Luigi Cherubini type 25 en thema Selections from Operetta/Arrangements of Classical Compositions

Luigi Cherubini (1760-1842) was één van de dominerende figuren in de muziekwereld van het begin van de negentiende eeuw, zowel actief in Parijs, Londen en Wenen als in zijn geboorteland. Hij werd de eerste inspecteur van het Parijse Conservatorium waar hij vanaf 1816 compositie doceerde en van 1821 tot 1841 directeur was. Naast zijn bekende 'Requiem in C klein' schreef hij ook een dertigtal opera's waarvan alleen de ouvertures nog enige bekendheid hebben en o.m. ook diverse marsen voor blaasorkest. 'Anacreon' is een ballet-opera in één bedrijf die in 1803 geschreven en voor het eerst opgevoerd werd. Het werk is wel representatief voor Cherubini's stijl en bevat heel wat aangename melodieën, vervat in een duidelijke structuur. De ouverture is in een ongecompliceerde klassieke stijl geschreven. Een inleidend largo voert naar het centrale allegro, waarna de thema's op muzikaal boeiende wijze worden uitgewerkt.

Composer
Luigi Cherubini
Arranger
Series
25
Theme
Selections from Operetta/Arrangements of Classical Compositions
Complete set: 137.86
Score: 22.93
Article number: 012607070
Difficulty: 5
Duration: 654
Available: yes