Little Studies on a Folk Song

Door Henk van Lijnschooten type 43 en thema Original Compositions

In een zevental variaties over het volksliedje 'In Den Haag daar woont een Graaf', worden facetten van het orkestspel aan de orde gesteld zoals zuiverheid, klank, samenspel, ritme, articulatie en dynamiek. De instrumentatie is strikt vierstemmig waardoor dit werk mede geschikt is voor onvolledige orkesten, bijvoorbeeld jeugdorkesten en blazersgroepen. Bij uitvoering door een volledig bezet blaasorkest verdient het aanbeveling de instrumentatie te variëren. Het karakter van de verschillende variaties moet bij de keuze van de instrumentatie in ogenschouw worden genomen. Op deze wijze heeft de dirigent een kreatief aandeel bij het tot klinken brengen van de muziek.

Composer
Henk van Lijnschooten
Arranger
Series
43
Theme
Original Compositions
Complete set: 137.86
Score: 23.59
Article number: 011670070
Difficulty: 2
Duration: 392
Available: yes