Indiana Jones Selection

Door John Williams Hans van der Heide type 20 en thema Movie, Musical, Cartoons and TV

De muziek van deze selectie is een keuze uit de prachtige, beeldende muziek van John Williams, uit de drie films waarin avonturier-archeoloog Dr. Jones (Harrison Ford) de hoofdrol speelt.Na de 'RaidersMarch' die als rode draad door de hele selectie loopt,wordenwemeteen almeegenomen naar de onderaardse gewelven uit de film 'The Temple of Doom'. In deze 'Slave Children's Crusade' horen we de kinderen zwoegen in de mijnen van Pangkot Palace.Na 'Short Round's Theme' (Short Round is het jongetje aan wie Indiana Jones meerder keren zijn leven dankt) komen we bij het rustiger 'Love Theme' uit de eerste avonturenfilm 'Raiders of the Lost Ark'.Het koraal en de althobo (alt sax)-solo aan het eind zijn echter uit de derde film 'Indiana Jones and the Last Crusade'.

Composer
John Williams
Arranger
Hans van der Heide
Series
20
Theme
Movie, Musical, Cartoons and TV
Complete set: 189.09
Score: 30.25
Article number: 012177090
Difficulty: 4
Duration: 567
Available: yes