Trumpet Tune

for Trumpet duet and Band

Door W. Boyce Rodney Parker type 21 en thema Solo and Band

Dit was oorspronkelijk het tweede deel uit Boyces Voluntary in D, een werk dat erg geliefd is in de Anglikaanse Kerk als slotstuk voor allerlei plechtigheden zoals onder meer huwelijken. In deze uitgave werd het door Rodney Parker grondig herwerkt in barokstijl voor twee solo trompetten en harmonieorkest. Het verdient de voorkeur de twee solisten afzonderlijk te plaatsen; het ideaal is dat zij wat hoger, links en rechts van het orkest opgesteld staan, maar dan niet op te grote afstand. Het stuk moet in herkenbare barokstijl gespeeld worden waarbij speciaal aandacht besteed moet worden aan de dynamiek en de articulatie. De begeleiding mag nooit de solisten overstemmen en het werk moet beslist 'lichtvoetig' gespeeld worden. Dit is vooral belangrijk voor de bastuba en de andere basinstrumenten waarvoor dit werk een fitness test is!

Composer
W. Boyce
Arranger
Rodney Parker
Series
21
Theme
Solo and Band
Complete set: 72.25
Score: 15.06
Article number: 012231040
Difficulty: 3
Duration: 156
Available: yes