Brass Roots

Door Terry Kenny type 19 en thema Real Big Band Sound/Original Compositions

Bepaalde muzikanten deden hun beklag dat in heel wat lichte muziek de 2de cornetten, 2de en 3de trombones en nog andere muzikanten, zelden een melodie te spelen hadden. De componist lostte dit op door de de melodie afwisselend over bijna alle instrumenten te verspreiden.

Composer
Terry Kenny
Arranger
Series
19
Theme
Real Big Band Sound/Original Compositions
Complete set: 106.91
Score: 19.57
Article number: 012248060
Difficulty: 3
Duration: 200
Available: yes