Suite of Unity

Deze suite in drie delen werd gecomponeerd in opdracht van de Nederlandse Minister van Defensie, ter gelegenheid van het veertig-jarig bestaan van de NATO. Het eerste deel is een feestelijke fanfare waarin heel even een fragment te horen is uit het 'Te Deum' van Marc Antoine Charpentier, beter bekend als de 'Eurovisie Tune'. Het tweede deel is een plechtig koraal met de verwer-king van korte elementen van volksliederen. In het derde deel zijn motieven van de nationale volksliederen van de zestien lidstaten van de NATO verwerkt. Dit deel eindigt in een brede hymne waaruit het 'Dona Nobis Pacem', geef ons vrede, opklinkt.

Composer
Henk van Lijnschooten
Arranger
Series
43
Instrumentation
0 Full Score A3 - 1 Full Score
Theme
Original Compositions
Complete set: 166.80
Score: 27.35
Article number: 012254080
Level: 3
Duration: 512
Available: yes

Share mail , facebook, twitter
View Pdf
Youtube Youtube