Song of Freedom

Door Manfred Schneider type 43 en thema Slow Movements/Original Compositions/Celebration/festival/Mourning

Manfred Schneider (1953) is sinds 1972 muzikant bij het Heeresmusikkorps 300 in Koblenz. Bij Molenaar Edition verschenen reeds de ouverture 'Upside Down' en de ritmische studie 'Rock and Go'. Ditmaal gaat het om een leuke slowmelodie, die overgaat in een sterk geritmeerd intermezzo om terug over te gaan in het meeslepend lied, dat zo tot meezingen schijnt uit te nodigen.

Composer
Manfred Schneider
Arranger
Series
43
Theme
Slow Movements/Original Compositions/Celebration/festival/Mourning
Complete set: 72.25
Score: 15.06
Article number: 012255040
Difficulty: 2
Duration: 361
Available: yes