Persian March

Door Johann Strauss Rodney Parker type 25 en thema Marches/Christmas/New Year

Onder de meer dan 1500 composities van vader en de drie zonen Strauss tellen wij zowat een zeventigtal marsen, waaronder 45 alleen door Johann Strauss Zoon gecomponeerd. Hij schreef militaire marsen, maar ook studentenmarsen en zelfs een revolutionaire mars. Naast diverse exotische concertmarsen zoals de Russische, de Egyptische, de Servische en Spaanse mars schreef Johann ook nog een Persicher Marsch op.289. Deze mars heette oorspronkelijk Persischer Armeemarsch en werd in 1856 geschreven voor de Sjah van Perzië Nasir Ed-Dir. Hij herwerkte ze eerst voor een concert in de Weense Volksgarten in 1864 en maakte nog enkele wijzigingen voor een concert in het Russische Pawlowsk in 1869. Het is een Oosters klinkende mars, waarmee Johann Strauss voor alles exotische kolorieten beoogde; hij gebruikte helemaal geen Perzische thema's, maar probeerde de Perzische atmosfeer in de hem eigen stijl te suggereren.

Composer
Johann Strauss
Arranger
Rodney Parker
Series
25
Theme
Marches/Christmas/New Year
Complete set: 45.16
Score: 11.54
Article number: 012326020
Difficulty: 3
Duration: 169
Available: yes