Suite de Salon

Door Henk van Lijnschooten type 43 en thema Original Compositions

Geschreven in opdracht van het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek en de drum- en showbands, met financiële steun van het 'Fonds voor de scheppende Toonkunst'. Toelichting In deze suite verplaatsen we ons naar de 18e eeuw toen een belangrijk deel van het muziekleven zich afspeelde in de salons, de verblijven, van vorsten en invloedrijke personen. Er wordt een dansfeest gegeven en achtereenvolgens horen we de verklanking hiervan in vier korte delen. 1. Entree. Na een openingsfanfare maken we de plechtige ontvangst mee van de gasten. Muzikaal wordt teruggegrepen op enkele 17e eeuwse principes zoals de toepassing van echo-dynamiek. 2. Invitation a la Danse. De gasten begeven zich naar de balzaal en worden aan elkaar voorgesteld. Dit deel heeft een klassiek karakter. 3. Chiaconna. Een plechtige dans van Spaanse oorsprong waarbij één thema steeds met andere omspelingen terugkeert. 4. Danse Finale. Een vrolijke dans vormt de uittocht van de gasten maar het feest zal ongetwijfeld langer hebben geduurd dan deze suite.

Composer
Henk van Lijnschooten
Arranger
Series
43
Theme
Original Compositions
Complete set: 137.86
Score: 23.59
Article number: 012442070
Difficulty: 2
Duration: 531
Available: yes